به گزارش خبرخودرو، درنشست مدیرعامل شركت ساپكو با سازندگان استان خراسان رضوی ماموریت های جدید و روش همكاری این شركت با قطعه سازان تشریح شد .

Dear member\guest you have to reply to see the link