به گزارش خبرخودرو، شرکت امدادخودروایران به منظور افزایش رضایت مشتریان گروه صنعتی ایران*خودرو و حفاظت از اطلاعات آنان با استفاده از فناوری*های روز، از سیستم نوین «حفظ اطلاعات شخصی مشتریان» هنگام ارائه خدمات امدادی، رونمایی کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link