به گزارش خبرخودرو، توسعه حمل*ونقل عمومی ازجمله مترو، اتوبوس و تاکسی، آماده*باش نیرو*های پلیس راهور از تمهیدات مجموعه مدیریت شهری و پلیس راهور تهران برای استقبال از مهر است.

Dear member\guest you have to reply to see the link