به گزارش خبرخودرو، رئیس پلیس فتای پایتخت از شهروندان خواست به پیامک*های نام نویسی کارت سوخت توجه نکنند.

Dear member\guest you have to reply to see the link