فعالان بازار خودرو در توصیه*ای به مردم می*گویند برای خرید خودرو عجله نداشته باشید چرا که هفته آینده قرار است شوک دیگری به بازار خودرو وارد شود. آیا واقعا کاهش قیمت خودروهای داخلی ادامه*دار است؟

Dear member\guest you have to reply to see the link