نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: دولت باید از خودروسازی*های خصوصی حمایت کند، بی توجهی به خودروساز خصوصی سبب شده تا شرکت*های خودروسازی دولتی در صنعت خودرو کدخدایی *کنند.

Dear member\guest you have to reply to see the link