به گزارش خبرخودرو، در حكمی از سوی فرشاد مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، سید فخرالدین حیدری*منش به عنوان مدیر بازرسی و نظارت این گروه صنعتی منصوب شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link