به گزارش خبرخودرو، رئیس پلیس راهور گفت: بیش از 5 میلیون پلاک بی استفاده ی خودرو در شهر تهران گزارش شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link