به گزارش خبرخودرو، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت*های بازرسی کشور از ۳۰ سال گذشته تا کنون در زمینه ارائه خدمات بازرسی فنی و مهندسی فعالیت داشته و با کسب تجارب کافی و دانش تخصصی در صنعت خودرو در امر بازرسی خودروهای تولیدی و وارداتی نقش موثری داشته است.

Dear member\guest you have to reply to see the link