بازار خودروهای داخلی که در یکسال گذشته شاهد نوسانات مختلفی بوده و اتفاقات متفاوتی را به خود دیده است. این روزها این بازار خلاف ابتدای سال خریدار چندانی نداشته و فروشندگان برای خرید خودرو به دنبال هر راهی هستند. به گزارش چرخان، بازار خودروهای داخلی این روزها متفاوت*تر از همیشه بوده و فروشندگان زیادی در […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link