*گروه خودروسازی سایپا جزئیات طرح فروش نقدی و اعتباری ویژه تنظیم بازار برخی از محصولات خود را برای سه*شنبه ۱۶ مهرماه ۹۸ اعلام کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link