کارکنان شرکت‎های زیرمجموعه گروه قطعه‎سازی «عظام» ازجمله «استام‎صنعت»، «تاراذوب» و ... در طومارهایی خطاب به*آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه*قضائیه خواستار رفع اتهام افساد فی‎الارض ازعباس ایروانی، مالک گروه «عظام» شدند.

Dear member\guest you have to reply to see the link