در نخستین گردهمایی فن*آورانه صنایع،* شرکت های دانش بنیان و استارت*آپ*های صنعت خودرو که به همت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شده،* گروه صنعتی ایران خودرو با نگاه ماژولار و سیستم*های خودرویی، بخشی از نیازهای فن*آورانه خود را ارایه کرده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link