در حکمی از سوی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، سید فخرالدین حیدری منش به عنوان مدیر بازرسی و نظارت این گروه صنعتی منصوب شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link