عدم نظارت شرکت*های تایرسازی بر مجموعه نمایندگی*های خود در کشور و بالا رفتن میزان تخلفات در حوزه فروش تایرهای داخلی پای دستگاه*های نظارتی را به سیستم فروش این شرکت*ها باز کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link