اگر اخیرا در بزرگراه های سطح شهر تردد کرده باشید و یا به وب سایت ها و صفحات معتبر دیجیتالی سر زده باشید، قطعا به تبلیغات *شرکت «رانی» برخورد کرده اید.* شرکتی که در تولید آبمیوه با تکه های واقعی میوه پیشرو بوده و در تابستان امسال یک سوپرایز ویژه برای مخاطبین و مصرف کنندگانش در نظر گرفت. یک بی ام و سری ۲ !

Dear member\guest you have to reply to see the link