* پس از برگزاری موفق اولین مرحله مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم امداد در 13 اردیبهشت*ماه در پیست آزادی، دومین دوره این مسابقه در یک پیست استاندارد برگزار شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link