برند ام*وی*ام در ابتدای دهه 80 * با همکاری برند چری چین که بزرگ*ترین صادرکننده خودرو در این کشور است، به*عنوان نخستین برند چینی فعالیت خود را *در ایران آغاز کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link