به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل گروه صنعتی ایران*خودرو در دیدار با اعضای كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برنامه*های این خودروساز را در زمینه رونق تولید، عرضه محصولات جدید و گام*های توسعه*ای در حوزه پلتفرم، قوای محركه و تنوع سوختی تشریح كرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link