به گزارش خبرخودرو مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی*های شهری کشور در خصوص طرح نوسازی تاکسی*های فرسوده اظهار داشت: طرح 90 هزار دستگاه از بهمن سال 94 شروع شده و تاکنون 64 هزار دستگاه نوسازی شده است اما ...

Dear member\guest you have to reply to see the link