به گزارش خبرخودرو، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: تا پایان مهر چهار رقم آخر کد ملی رمز کارت سوخت است.

Dear member\guest you have to reply to see the link