حتما شما نیز اخبار مربوط به قانون بیمه شخص ثالث را خوانده*اید و با تغییرات آن* آشنا هستید ولی جزئیات منتشر شده از این تغییرات به گونه*ایست که عملا شفافیت در آن دیده نمی*شود و اشکالاتی به آن وارد است. در ادامه جزئیاتی از این تغییرات را تقدیم شما می*کنیم که بایستی مورد اصلاح بیمه […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link