سایپا و ایران*خودرو در ماه*های اخیر با انواع و اقسام مشکلات در حوزه تولید روبرو بودند که بخش بزرگی از آنها به دلیل سو مدیریتی است که در این شرکت*ها وجود دارد. شنیده*ها حاکی از آن است که به زودی بعضی از خودروهای این دو شرکت از خط تولید خارج خواهند شد که قطعا ضربه […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link