شرکت مخابراتی Inmarast درحال حاضر روی پروژه سرویس پهنای باند مطمئن درهوا که همان اینترنت Wifi در هواپیماست کار می*کند و آسمان اروپا را پوشش می*دهد که یکی از بزرگ*ترین مشتریان آن شرکت هواپیمایی بریتیش* ایرویز (BritishAirway) است

Dear member\guest you have to reply to see the link