به گزارش خبرخودرو، شرکت ملی پخش فرآورده*های نفتی اعلام کرد: هیچ*گونه محدودیتی در کارت*های هوشمند سوخت شخصی افراد اعمال نشده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link