به گزارش خبرخودرو، مدیر عامل شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز اعلام کرد: با ممانعت دولت از پیش فروش خودرو، قطعه سازان در حال نابودی هستند به طوریکه شرکت های قطعه ساز با تمام ظرفیت خود اقدام به تولید نمی کنند و دست به تعدیل نیرو زده اند.

Dear member\guest you have to reply to see the link