به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به فعالیت تعداد 3 هزار و 215 اتوبوس فرسوده بالای 10 سال در این ناوگان اظهار داشت: ردیف بودجه مستقلی در بخش عمومی و خصوصی در برنامه*های توسعه*ای شهرداری تهران برای توسعه و بازسازی این سیستم ...

Dear member\guest you have to reply to see the link