لینکلن در زمان رونمایی از آویاتور اعلام کرده بود مدل گرندتورینگ را به*صورت سفارشی با قوای محرکه* هیبرید هم عرضه خواهد کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link