یکی از خاص*ترین رنگ*های بدنه*ای که در سال*های اخیر معرفی شده، رنگ بدنه* لکسوس LC 500 سری اینسپیریشن است که سبز صدفی بوده و با رینگ*های 21 اینچی دو رنگ تکمیل شده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link