پس از معرفی نسخه*های 4S و Turbo از تایکان، این*بار قصد دارد نسخه*های کراس و استیشن*واگن این محصول را روانه بازار کند.

Dear member\guest you have to reply to see the link