رنو-سامسونگ و سانگ*یانگ نیز به عنوان سومین و چهارمین خودروساز بزرگ در کره به ترتیب کاهشی ۴.۷ و ۲۰.۲ درصدی را نسبت به فروش خود در اکتبر سال ۲۰۱۸ به ثبت رساندند.

Dear member\guest you have to reply to see the link