*این روزها در *شرایطی که شرکت*های تایرساز چینی طبق روال هر سال بین ۳۰تا ۴۰درصد تخفیف برای فروش محصولات خود در نظر گرفته*اند، امکان*پذیرنبودن ثبت*سفارش*های جدید در *داخل، مصرف*کنندگان ایرانی *را از خرید زیر قیمت لاستیک محروم کرده است.*

Dear member\guest you have to reply to see the link