شرکت پرشیاخودرو به پاس قدردانی از پزشکان، فروش ویژه خودروهای ب*ام*و و مینی را برای جامعه پزشکان کشور آغاز کرده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link