یک فعال صنعت قطعه بعد از صرف بسیاری هزینه*ها برای تولید فقط 10درصد سود می*برد و تعمیرکار چه درست کار کند و چه باعث خسارت زدن به رانندگان شود برای هر ساعت کار تعمیری چیزی حدود 100 تا 150هزارتومان دستمزد دریافت می*کنند

Dear member\guest you have to reply to see the link