عمده این خودروها از پلت*فرم محصولات سری ID استفاده خواهند کرد و درواقع می*توان این*گونه تحلیل کرد که یکی از دلایل معرفی این سری، عرضه آن*ها دربازار چین بوده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link