خودرویی با قیمت پراید تنها می*تواند امکانات همان خودرو سابق را داشته باشد و نمی*توان امیدوار بود با کنار گذاشتن تولید پژو ۴۰۵ و پراید خودروهایی باکیفیت بالاتر و ارزان*تر در سبد فروش خودروسازان قرار بگیرد. این امر برای مصرف*کنندگان یکی از عوامل افزایش قیمت بوده و جذابیت سرمایه*گذاری در بازار خودرو را ایجاد کرده است

Dear member\guest you have to reply to see the link