شاید برای شما هم پیش آمده باشد که کالای ارزشمندی را در تاکسی* جا بگذارید. کالا، شیء یا وسیله*ای که گاهی حتی راننده *هم از حضور آن بی*اطلاع است و از طریق مسافران دیگر خبردار می*شود که کالایی در خودرو جا مانده است.*

Dear member\guest you have to reply to see the link