معاون تحقیقات،* طراحی و تکوین محصول ایران خودرو از جایگزینی سه محصول رانا،* پارس و گروه سمند با محصول پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس بنزینی خبر داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link