به گزارش خبرخودرو، اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه*های خودرو، روز چهارشنبه در مركز همایش های بین المللی سازمان صداوسیما با پایان یافتن شمارش آراء، انتخاب شدند.

Dear member\guest you have to reply to see the link