به گزارش خبرخودرو،* مدیرعامل شركت تولید موتورهای دیزلی ایران از اجرای برنامه*های ارتقای محصولات این شركت مطابق با استانداردهای آلایندگی روز خبر داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link