به گزارش خبرخودرو،* مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی*های شهری کشور از الزام نصب نرم افزار محاسبه پیمایش سوخت در سرویس مدارس خبر داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link