به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ضمن اشاره به مدیریت درست منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره*وری، بر لزوم بازنگری سیاست**های کلان در صنعت خودرو تاکید کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link