به گزارش خبرخودرو،* فرودگاه مهرآباد در اطلاعیه*ای اعلام کرد: پروازهای این فرودگاه در روز ۲۲ بهمن ماه مطابق برنامه از پیش تعیین شده انجام می*شود و مسافران برای حضور به موقع در فرودگاه و انجام فرایند پروازی باید از مسیرهای تعیین شده استفاده کنند.

Dear member\guest you have to reply to see the link