به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمنCNGکشور ضمن تاکید بر لزوم ورود به مبحث برقی کردن موتورسیکلت*ها در جهت کاهش آلایندگی، گازسوز کردن موتورها را نیازمند تدوین یک سند راهبردی و توسعه*ای دانست.

Dear member\guest you have to reply to see the link