به گزارش خبرخودرو، محور*های ۵ گانه خدمات رسانی ویژه به راهپیمایان مراسم ملی و حماسی ۲۲ بهمن ۹۸ از سوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اعلام شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link