گازسوز کردن خودروهای بنزینی در دو ماه اخیر به مهم*ترین دغدغه بسیاری از رانندگان ایرانی تبدیل شده و افزایش هزینه*های مربوط به این اقدام، تبدیل به یک چالش شده است. حالا شنیده*ها حاکی از این است که طرح جدیدی برای ارائه تسهیلات گازسوز کردن خودروها ارائه خواهد شد و بخشی از نقدینگی لازم را تامین […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link