توقف تولید پراید و جایگزین کردن آن با خودروهای دیگر این شرکت به یکی از نقاط قوت سایپا تبدیل شده و وزیر صنعت نیز به آن اشاره کرده است. سایپا که این روزها در تب و تاب تولید محصولات جدید بوده و دستی بر آتش ارائه شرایط پیش فروش مختلف دارد، به زودی محصولات جدیدش […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link