[IMG]https://charkhan.com/wp-content/uploads/2020/01/کوپا-فیس*لیفت-وارد-بازار-شد-مشخصات.jpg[/IMG]
طبق اطلاعات جدید، کوپا T210 فیس*لیفت وارد بازار شده و در شبکه*های مجازی به فروش می*رسد. اما به نظر می*رسد که ریگان*خودرو تنها تعداد کمی از این خودرو را وارد بازار کرده و فقط برای تولید 140 دستگاه، قطعات وارد شده است.نام اصلی این خودرو در بازار چین زوتی T600 Sport بوده و در واقع […]
نوشته Dear member\guest you have to reply to see the link اولین بار در Dear member\guest you have to reply to see the link پدیدار شد.


Dear member\guest you have to reply to see the link