به گزارش خبرخودرو، از آغاز طرح فاصله*گذاری اجتماعی تاکنون ۵۵۷ دستگاه خودرو در مبادی ورودی و خروجی آذربایجان شرقی اعمال قانون شده*اند.

Dear member\guest you have to reply to see the link