به گزارش خبرخودرو، مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد که در شبانه *روز گذشته بر پایه آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۲۰ تردد شمار فعال در محورهای برون*شهری، تردد جاده ای نسبت به روز گذشته ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است.

Dear member\guest you have to reply to see the link